Blackjack

“bij blackjack heb je zelf invloed op je winkansen”

Wat zijn de beste blackjack tips en strategieën?

Lees hier meer informatie over tips en strategieën voor blackjack voor grotere winkansen!

Wat is blackjack?

Blackjack is een tafelspel met kaarten. Blackjack wordt vaak in online casino’s gespeeld en is één van de populairste kaartspellen om geld.

Bij blackjack is het voordeel van het huis niet heel hoog. Hierbij is het wel van belang dat een speler de strategie goed toepast. Naast een strategie geldt er bij blackjack in bepaalde gevallen dat je je inzet mag verdubbelen. In deze situaties is het namelijk erg waarschijnlijk dat je als speler zult gaan winnen. Blackjack is erg populair omdat de spelregels niet al te moeilijk zijn, terwijl je relatief grote kans maakt op een mooie winst.

Wat is het doel van blackjack?

Bij blackjack is het doel om door middel van de getallen en waarden van de kaarten zo dicht mogelijk bij 21 punten te komen. Wie het dichst bij de 21 punten zit, heeft gewonnen. Hierbij wordt niet door spelers onderling gespeeld, maar elke speler speelt afzonderlijk tegen de croupier. Het is dus bijvoorbeeld niet zo dat wanneer de croupier 18 punten heeft en jij 19 punten, dat je buurman met 20 punten van je heeft gewonnen. Jij hebt meer punten dan de croupier, dus jij hebt van het casino gewonnen. Je buurman heeft dan uiteraard ook van het casino gewonnen.

Je moet zo dicht mogelijk bij de 21 punten komen. Als je echter meer dan 21 punten komt, ben je kapot en heb je verloren. Dit geldt ook voor de croupier, als hij of zij boven de 21 punten uit komt hebben alle spelers gewonnen, mits zij nog niet zelf kapot waren.

Hoe is de puntentelling bij blackjack?

  • Kaarten met afbeeldingen (koning, vrouw en boer) zijn 10 punten waard.
  • De kaarten 2 – 10 hebben deze waarde die op de kaart staat.
  • De A is 1 of 11 punten waard. Als je bijvoorbeeld een kaart van 10 punten en een A hebt, dan heb je precies 21 punten. Als je echter al bijvoorbeeld 16 punten hebt en je trekt een A, dan heb je aan 11 punten teveel, dus geld de A als 1 punt. Hierdoor heb je dan 16 punten.

Hoe is het spelverloop bij blackjack?

Blackjack wordt gespeeld met 1 tot 6 kaartspellen. Dit betekent dus 52 tot 312 kaarten per blackjack spel. Deze kaarten worden door elkaar geschud, vaak door een schudmachine. Bij Holland Casino worden zelfs 6 kaartspellen gebruikt. In de Verenigde Staten kun je soms ook spelen met minder dan 5 kaartspellen. Over het algemeen geldt, hoe minder kaarten er worden gebruikt, des te gunstiger de kansen voor de speler. Spelers kunnen dan namelijk beter inschatten of uitrekenen wat de volgende kaart is. De kaarten worden opnieuw geschud wanneer 50% tot 70% van de 6 kaartspellen gespeeld zijn.. Het opnieuw schudden gebeurt aan het begin van een eerstvolgende ronde of in de schudmachine na elke ronde.

Alle spelers spelen individueel tegen de croupier en dus niet tegen elkaar. De kaarten worden bijna altijd open op tafel gelegd. Het is namelijk niet van belang om te weten wat je medespelers hebben, omdat je toch individueel speelt.

Nadat de spelers hun inzet hebben geplaatst, deelt de croupier aan iedere speler twee kaarten en zichzelf één kaart. In Amerika deelt de croupier zichzelf al twee kaarten, waarvan 1 niet open. Als een speler direct al 21 punten heeft met de eerste 2 kaarten, dus een A en een kaart ter waarde van 10 punten, dan heeft de speler ‘blackjack’. De speler wint dan 1,5 maal zijn of haar inzet, tenzij de croupier ook blackjack heeft. In dat geval is het gelijkspel (stand-off). Bij een blackjack wordt de winst direct uitbetaald wanneer de croupier geen kans meer heeft om zelf een blackjack te krijgen. Een croupier heeft geen kans op blackjack als zijn of haar kaart lager is dan 10 punten. Blackjack geschiedt namelijk alleen met de eerste 2 kaarten. Je kan ook mer meerdere kaarten 21 punten krijgen, maar dit is dan geen blackjack. Je ontvangt dan 1 maal je inzet als winst in plaats van 1,5 maal. Kan de croupier zelf wel nog een blackjack krijgen, dan blijft de inzet staan totdat de croupier de tweede kaart krijgt.

Als de speler met de eerste 2 kaarten geen blackjack heeft, wordt er doorgespeeld. De speler geeft telkens aan of zij nog een kaart wil hebben, wil splitsen of verdubbelen, of willen passen. Als een speler meer dan 21 punten krijgt, is hij of zij kapot en wint het casino. Als alle spelers hebben gepast, deelt de croupier kaarten voor zichzelf. De croupier moet stoppen op het moment dat hij 17 punten of meer heeft getrokken. Hierbij geldt de A ook als 1 of 11 punten. Als de croupier 17 of meer heeft getrokken, dan worden de punten van de croupier vergeleken met die van elke speler. Heeft de speler meer punten dan de croupier, dan wint de speler 1 maal de inzet. Je ontvangt dan dus het dubbele van je inzet terug. Als de stand gelijk is, dan houdt de speler zijn inzet. Heeft de speler minder punten dan de croupier, dan verliest de speler de inzet aan het casino.

Hoe heb ik invloed op de winst bij blackjack?

Afhankelijk van de spelsituatie kan je tijdens blackjack je inzet verdubbelen, je kaarten splitsen of je inzet verzekeren.

Splitsen (split) is mogelijk wanneer de eerste twee ontvangen kaarten van gelijke waarde of van gelijke rang zijn (sommige casino’s staan het splitsen van paren als 10, Boer of Heer, Boer of Heer, Vrouw wél toe en andere alleen 2 Heren, 2 Vrouwen, 2 Boeren of 2 tienen). Na splitsen wordt eenzelfde inzet bij de tweede kaart geplaatst. Iedere afzonderlijke inzet hoort dan bij de afzonderlijke kaarten. De beide kaarten worden vanaf dan gespeeld als twee aparte spelen. Wanneer men twee azen splitst dan ontvangt men slechts 1 aanvullende kaart op elke A. Als dit weer een A is, mag men over het algemeen nogmaals splitsen, wil de speler dit niet, dan mag de speler niet nog een kaart nemen. Dit is erg vervelend, omdat men dan met 12 blijft zitten. Soms mag men meerdere kaarten op een gesplitste A kopen, op voorwaarde dat het A als 11 geteld moet worden; A, 5, 6 geldt dan als 22 en men heeft dan dus verloren. Splitsen maakt het krijgen van blackjack overigens onmogelijk, een blackjack-combinatie telt hier gewoon voor 21 punten. Sommige casino’s staan hersplitsen van een derde, vierde paar enzovoort toe, andere niet, of maar tot een bepaald aantal; meestal 4 handen. Meestal mag men na een splits ook dubbelen, maar sommige casino’s staan dubbelen na splitsen niet toe, hetgeen onvoordelig is voor de speler.

Verdubbelen (double) Door te verdubbelen wordt je inzet verdubbeld en krijg je nog slechts één kaart van de croupier. In Europa is deze optie vaak alleen beschikbaar indien met de in eerste instantie gedeelde twee kaarten een puntentotaal is gehaald van 9, 10 of 11. Double is ook mogelijk wanneer er een dubbele score van 9/19 of 10/20 is. Maar omdat men een totaal van 9,10 of 11 moet hebben telt een dubbel van A,8 waar een 2 op valt als 11, niet als 21. Deze laatste kaart wordt recht onder de eerste kaart gelegd of (in Amerika) 90 graden gedraaid ten opzichte van de eerste twee neergelegd. In Amerika en in een beperkt aantal Europese casino’s (bv. Knokke le Zoute) is het vaak toegestaan iedere twee kaarten te dubbelen (double any two cards). Hier is het voordelig handen als A,7 tegen een kleine kaart in het casino verdubbelen. En een dubbel van A,8 met een 2 telt dan meestal (maar niet overal) wél als 21.

Verzekeren (insurance) is mogelijk wanneer de eerste kaart van de croupier een A is. Insurance houdt in dat er een extra inzet wordt geplaatst op de insurance-lijn ter hoogte van de helft van de oorspronkelijke inzet. Wanneer de croupier dan blackjack heeft dan wordt je insurance-inzet 2x uitbetaald en compenseer je hiermee het verlies van je verloren inzet. Wanneer de croupier geen blackjack heeft dan gaat de insurance-inzet verloren. Als een speler blackjack heeft, en het casino heeft een A, dan wordt men in plaats van verzekering de mogelijkheid geboden 1 op 1 uitbetaling in plaats van 1,5 tegen één te accepteren, of door te spelen met het risico op een stand-off als het casino ook blackjack heeft (even money).

In veel online casino’s is de hole-card regel van kracht. De croupier neemt een tweede dichte kaart en controleert als hij een 10, Boer, Vrouw, Heer of A open heeft liggen, of het casino blackjack heeft. Is dit het geval, dan is het spel beëindigd en hebben alle spelers, die niet eveneens een blackjack hebben verloren. Deze regel is gunstig voor de spelers, omdat zij minder risico lopen, wanneer zij tegen een 10 of A in het casino willen dubbelen of splitsen. Soms neemt het casino geen tweede kaart, maar is de regel toch van kracht. Dat wil dan zeggen dat een speler alleen zijn oorspronkelijke inzet tegen een blackjack in het casino kan verliezen. Eventuele splits en dubbels worden dan met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt.

Surrender (overgeven) is de mogelijkheid om als speler af te zien van het verder spelen van een bepaalde hand. Men verliest dan slechts de helft van zijn inzet. Dit is vooral gunstig bij totalen als 16 of 15 tegen een 9 of 10 in het casino. Er bestaan verschillende versies van surrender. Sommige Casino´s staan surrender niet toe tegen een A, heeft het casino een A, dan kan men niet opteren voor surrender: men kan zich immers verzekeren, zo redeneert het huis dan. Verder zijn 2 variaties van deze regel; early- en late surrender. Bij early surrender dient men te surrenderen vooraleer de eerste speler na de croupier een derde kaart neemt. Het voordeel is dat tegen een 10 of A men kan opgeven ook als later blijkt dat het casino een blackjack heeft. Bij late surrender controleert de croupier eerst of hij een blackjack heeft, is dat het geval kan men niet surrenderen (indien de croupier geen tweede kaart neemt maar wel de hole card regel van kracht is, gebeurt dit achteraf). Vooral in België kan men surrenderen op het ogenblik dat men aan de beurt is, elders voordat de eerste speler aan de beurt is. Surrender treft men vooral aan in België en Amerika. Early surrender komt in zijn zuivere vorm zelden aan, vaker in combinatie met het verbod op surrender tegen een A. Het behoeft geen betoog dat early surrender (ook tegen een A) gunstiger is voor de speler, dan early surrender (behalve tegen een A) en dat late surrender de ongunstigste variant van deze regel, omdat men niet kan surrenderen tegen iedere blackjack van het casino. In de basisstrategie surrendert men vaker bij zuivere early surrender dan bij late surrender.

Wat zijn de bonusregels bij blackjack?

Sommige casino’s bieden bonussen aan, zoals een extra uitkering op een bepaalde combinatie van 21. Een hand van 21 op 7, 7, 7 is daarvan de bekendste. In het ‘low-limit’ gedeelte van Holland Casino krijgt men, naast een uitkering van 1 maal de inzet, een glas Champagne bij 3 zevens, voorwaarde is wel dat de speler zijn eerste paar zevens niet heeft gesplitst. Splitst men de zevens, waarna er een derde 7 op de eerste 7 valt en men niet besluit door te splitsen, waarna men dan een vierde 7 trekt, telt dat als ´gewoon´ 21 en vervalt het recht op de bonus. Heeft men in het Holland Casino de bonus 7-7-7, dan ontvangt men niet alleen direct 1 maal zijn inzet en een glas Champagne, maar de originele inzet blijft staan tot het einde van de ronde en kan nogmaals winnen (als het casino zich dood koopt of 20 of minder heeft), blijven staan (het casino heeft 21) of verliezen (het casino heeft blackjack). In het eerst geval wint men tweemaal zijn inzet en een glas Champagne, in het tweede geval eenmaal de inzet en een glas champagne en in het laatste geval alleen het glas champagne, maar men heeft geen geld verloren, ondanks de blackjack in het casino. Zeldzamer is een bonus op 6, 7, 8 in één kleur, bijvoorbeeld klaveren 6, klaveren 7, klaveren 8. In sommige Duitse casino’s geldt een gesplitste 10 waar een A op valt als blackjack (andersom niet!). Dit om spelers te verleiden tienen te splitsen, hoewel dit, ook met deze bonusregel in ogenschouw genomen, statistisch gezien niet voordeliger is voor de speler.

Een in België vaak aangeboden bonus bestaat erin de speler die ten opzichte van het casino een winnende hand heeft met 5, 6, 7 of meer kaarten meer uit te keren. Voor 5 kaarten betaalt men 1,5 keer de inzet, bij 6 kaarten 2 keer en bij 7 kaarten of meer zelfs 5 keer de inzet. Eens te meer is dit een veel interessantere bonus dan het glaasje champagne (kostprijs 2 euro) Vooral de vijf kaart situatie en winnende hand komt vaak voor en zorgt bovendien voor extra spanning. Deze situaties doen zich het vaakst voor bij sterke kaarten van het casino (9, 10 en A) omdat het dan sowieso aangewezen is om een kaart te vragen bij een puntentotaal tussen 12 en 16.

Wat zijn de beste blackjack tips/strategieën?

De optimale strategie varieert met de verschillende regels, waarmee blackjack wordt aangeboden. Voor alle variaties geldt echter dezelfde koopstrategie. Het beste koopt men tegen een 2 of 3 in het casino op 12 of minder en past men op 13. Tegen een 4, 5 en 6 past men al op 12. Tegen hogere kaarten moet men kopen op 16 en passen op 17. Voor “zachte” handen (handen met een A, waarbij men het A als 11 kan tellen, zonder de 21 te overschrijden) geldt, dat men altijd moet kopen met 7/17 (handen als A,6) of minder. Ook koopt men op 8/18 (bijvoorbeeld 7,A) tegen een A, 10 of 9 (veel spelers vinden dit vreemd, maar het is statistisch echt beter). Tegen andere kaarten in het casino past men met 8/18.

Dubbelen: Met 9 dubbelt men tegen een 3, 4, 5 of 6. Met 10 en 11 als men méér heeft dan het casino (het casino heeft 2 t/m 9, respectievelijk 2 t/m Heer), ténzij het casino kans heeft blackjack te halen. In Amerika dubbelt men 11 tegen een 10 (hole card regel) en hier nooit (daar waar blackjack met slechts één spel kaarten wordt gespeeld, is het aan te raden 11 tegen een A te dubbelen). De strategie voor splitsen is afhankelijk van andere regels; als het niet is toegestaan te dubbelen na een splits, wordt het splitsen onaantrekkelijker. In Amerika splitst men altijd Azen en achten. Zonder hole-card rule wordt tegen een 10 wel een paar Azen gesplitst, maar geen paar achten en splitst men tegen een A nooit.

Hoe werkt kaarten tellen bij blackjack?

Nadat er een spel is gespeeld, worden de kaarten meestal niet opnieuw geschud. In plaats daarvan gaat men verder met de resterende kaarten in de slof. Dit kan voor de speler een voordeel zijn: hij let goed op welke kaarten er al gebruikt zijn en weet welke kaarten er nog in de slof liggen. Zo’n speler wordt card counter genoemd. Bij sommige casino’s wordt hij als valsspeler beschouwd.

Het is gunstig voor de speler als er veel kleintjes worden getrokken en weinig afbeeldingen. Als er in de nog te spelen kaarten onevenredig veel hoge kaarten overblijven, stijgen de kansen van de spelers.

Het casino moet immers op totalen onder de 17 doortrekken, waarmee de kans dat het casino zich kapot koopt, stijgt. Spelers mogen in dat geval passen.

Ook zullen spelers meer geluk hebben bij het dubbelen; de kans dat ze een 10 trekken voor een totaal van 19, 20 of 21 wordt groter. Ook de kans dat er blackjack valt wordt groter. En, hoewel de kans dat dit gebeurt gelijk is voor zowel de speler als de croupier, is dit toch gunstig voor de speler; die ontvangt immers 1,5 maal de inzet als hij wint met een blackjack, terwijl hij niet nog een halve inzet aan het casino hoeft te betalen als het casino met blackjack wint.

Als er genoeg kleintjes uit zijn, kan het zelfs gebeuren dat het nadeel van de speler omslaat in een voordeel. Bij gemiddelde samenstelling mag men met een nadeel van 0,56% verwachten, dat van iedere € 1000,- inzet men € 1000,- – € 5,60 = € 994,40 terug krijgt. Als het aantal nog te spelen tienen stijgt en het aantal nog te spelen kleintjes daalt, daalt het nadeel naar 0% en kan omslaan in een voordeel. In dat geval mag men verwachten méér terug te krijgen dan men heeft ingezet.

Kaartentellers kunnen met deze techniek deze situaties herkennen en zullen als die zich voordoen hoog inzetten. Ook kunnen spelers afwijken van de basisstrategie, als zij weten dat er veel tienen te spelen over zijn. Volgens de basisstrategie moet men kopen op 16 tegen een 10. Maar als er te weinig kleine kaarten over zijn en te veel tienen, dan stijgt de kans dat men zich kapot koopt. Beter is het, in deze gevallen te passen en hopen dat het casino zich kapot koopt. Een ander voorbeeld is het dubbelen van een 9 tegen een 2. Normaal doet men dat niet, maar kaartentellers kunnen in gunstige situaties weten, dat zij meer kans op een tien maken en toch dubbelen. Het casino heeft met die extra tienen met een 2 juist meer kans zich kapot te kopen.In het verleden zijn er wel groepen personen geweest die door middel van het tellen van kaarten winst konden maken met het spelen van blackjack. Tegenwoordig is dit niet meer mogelijk, doordat casino’s blackjack met meer kaarten spelen, en vooral doordat deze niet geheel of bijna tot het einde uitgedeeld worden, maar opnieuw worden geschud met nog een groot aantal kaarten te gaan. Hierdoor wordt het voordeel van kaarttellen sterk verkleind, zodat ook kaarttellers een negatieve winstverwachting hebben.

Begrippen

21 punten
Blackjack
Hole-card regel
Kaarten tellen
Push
Splitsen (split)
Stand-off
Surrender (overgeven)
Verdubbelen (double)
Verzekeren (insurance)

Gokken Nederland
Logo
Enable registration in settings - general